Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel.
Vanaf 1 januari 2006 heeft een ieder die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
  • Fysiotherapie voor chronische patiënten vanaf de 20e behandeling. Dit houdt praktisch gezien in dat u de eerste 20 behandelingen zelf zult moeten betalen. Heeft u echter een aanvullende verzekering afgesloten, waaruit ook de fysiotherapeutische behandelingen vergoed worden, dan zullen de eerste 20 behandelingen betaalt worden vanuit de aanvullende verzekering, zodat het voor u geen extra kosten met zich mee brengt. Wel moet opgemerkt worden dat er bij het declareren vanuit de Basisverzekering een eigen risico van €385 van toepassing is. Ik kan daar als fysiotherapeut niets aan doen daar dit een maatregel is die door de overheid is ingevoerd.                                               
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een maximum van 9 behandelingen per jaar of volledig als er sprake is van een chronische indicatie. 

  
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is niet verplicht. Fysiotherapie is slechts een onderdeel van een aanvullende verzekering. Het is daarom m.i. raadzaam om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken en bij uw eventuele keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding voor fysiotherapie en de hoogte van de te betalen verzekeringspremie.

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veel gestelde vragen vindt u op: independer