Na het behalen van mijn diploma fysiotherapie in 1985 ben ik in 1986 gestart met een eigen praktijk. In die tijd werkte ik samen met een vriendcollega onder de naam: Fysiotherapie “De Kegel.” De keuze van de naam “De Kegel” was een logische daar wij onze praktijk vestigden in het Tenniscentrum op sportpark “De Kegel.” De vestiging van een praktijk in “een Tenniscentrum” was in die tijd een unicum. Doordat wij in een openbare ruimte praktijk gingen voeren, was er vanaf dag één sprake van "laagdrempeligheid" inhoudend, dat men zonder drempelvrees voor het “medische” bij ons binnen kon lopen voor het stellen van allerhande vragen omtrent fysiek ongemak, of voor het maken van een afspraak. Van genoemde laagdrempeligheid is tot op de dag van vandaag nog altijd sprake! Als maatschap waren wij wild gevestigd. Alleen particulier verzekerden konden de behandelingen bij hun verzekeraar indienen.

In 1987 hebben wij met beide handen de kans gegrepen om een bestaande praktijk met vijf medewerkers over te nemen. Met de genoemde overname verschaften wij ons de mogelijkheid om per direct ook ziekenfondspatiënten te behandelen en was Fysiotherapie “De Kegel” vanaf dat moment wild-gevestigd-af. De naam van de praktijk werd omgedoopt in ”Maatschap Fysiotherapie Amstelveen,” kortweg M.F.A. Door de overname waren wij op twee praktijkadressen actief nl. op sportpark “De Kegel” en in de Surmontstraat.

In 1996 is de maatschap ontbonden en ben ik als eenmanszaak verder gegaan. Opnieuw kreeg de praktijk een andere naam: Fysiotherapie Amstelveen (F.A).

In 2000 werd de locatie aan de Surmontstraat verlaten en werd de nieuwe locatie met als adres “de Stationsstraat 15” betrokken. Een unieke locatie die gedeeld wordt met fysiotherapie Muns. Twee gescheiden bedrijven onder één dak, een noviteit in fysiotherapeutenland.

De praktijk is goed geoutilleerd en voldoet aan de eisen van dit moment. De hoofd locatie gevestigd op sportpark De Kegel heeft voldoende gratis parkeerplaatsen. Ook door gebruik te maken van het openbaar vervoer is de praktijk goed te bereiken. Buslijn 170 heeft “een halteplaats voor de deur,” (Grand Hotel Amstelveen).

Er is voldoende ruimte om te oefenen. Krachtapparatuur is in alle soorten en maten aanwezig. Op dit moment zijn wij actief met in totaal vijf fysiotherapeuten en één administratief medewerkster. Natuurlijk zijn alle fysiotherapeuten B.I.G. geregistreerd en zijn zij opgenomen in het Kwaliteitsregister van het K.N.G.F.