Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiĆ«nten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Uiteraard voldoen alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aan boven genoemde eisen en zijn dien ten gevolge opgenomen in het Kwaliteitsregister van het KNGF.  Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen in het vak en proberen ze een positieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van bijv. ziekteverzuim. Op die manier helpt fysiotherapie om uw lichaam zo goed mogelijk functioneel te houden.

Heeft u een klacht.
Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, probeert u dan samen met uw behandelend fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF. 

Bent u tevreden: Vertel het door! Heeft u een klacht: Vertel het ons!