Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging.